TRUDY KUNKELER

TRUDY KUNKELER

Als onderdeel van de tentoonstelling TUSSENBEELD, wordt er op zondag 23 september om 15.00 uur een lezing gehouden door Anne Berk, publicist en curator.

De tentoonstelling is georganiseerd door Trudy Kunkeler naar aanleiding van de uitgave van het boek over haar werk met dezelfde titel.
Een tekst van Simon Schama uit Landschap en Herinnering, is een leidraad:
“Voordat landschap ooit een ontspanning van de zintuigen kan zijn, is het een werk van de geest. Het decor is evenzeer opgebouwd uit lagen geheugen als uit lagen rots.”

Voor deze tentoonstelling heeft zij drie kunstenaars uitgenodigd die in hun werk vergelijkbare uitgangspunten hebben.

Eve Ariza (And.)
Mineral Cartographies,
(R)evolutions and Consonants

Anne Ausloos (B)
De tafelinstallatie Terra bestaat uit brokstukken Rupeliaanse klei, die als tijdcapsules getuigenissen zijn van een tijd op aarde zonder menselijke aanwezigheid.

Jeroen Bechtold (NL)
De installatie the Manhattan Series, icoon van ‘de stad’ , omdat het jaar 2005 een omslagpunt is voor de mensheid. Na 2005 leeft meer dan 50% van de mensen in een stedelijke omgeving.

DordtYart / Maasstraat 11 / 3313 CR Dordrecht / dordtyart.nl