TRUDY KUNKELER

TRUDY KUNKELER

De Einder / Horitzó

De Einder / Horitzó, Montségur, Frankrijk / De Dordtse Biesbosch, Nederland, 2004 / 2005

Over openheid en begrenzing – de einder (horizon) als ervaring van open ruimte en beslotenheid, als grens en als oneindigheid in ruimte en tijd.
In 2004 werkten 11 kunstenaars uit Andorra, Nederland en Spanje 2 weken in de bergachtige omgeving van Montségur in de Franse Pyreneeën.

Een jaar later was het rivierenlandschap van de Biesbosch bij Dordrecht in Nederland het decor van hun werkzaamheden.
Niet alleen de verschillen in de lokaties speelden in het projekt een rol, ook het verschil in leefomgeving van de deelnemende kunstenaars was van belang – waar in het noorden de horizon een vast punt van oriëntatie is, is dit zicht een zeldzaamheid in het gebergte.
Deze tegenstelling was het uitgangspunt van het projekt en bepalend voor het karakter van de werken.

De uitwerking van dit idee is het door mij uitgevoerde project: la Mer retrouvée, 2004 en la Terre surélevée, 2005.

Restless earth: la mer retrouvée

Restless earth – La mer retrouvée, 2004

‘Boven de vlakte van Italië, waar vandaag zwermen vogels vliegen, zwommen eens grote scholen vissen’.

Leonardo da Vinci

Zoekend naar overeenkomsten tussen de twee gebieden, de omgeving van Montségur en de Dordtse Biesbosch, dacht ik aan het beeld Ararat, waar de ark van Noach na de ‘zondvloed’ zou zijn achtergebleven. Dit idee en het feit dat daar waar nu bergen zijn – ontstaan door de botsing van tectonische schollen – ooit een oceaan was, vormden de uitgangspunten van dit werk. Zwart/wit foto’s van de zee afgedrukt op kleiplaten in een uitgehakt gat in de bergen van Montségur.

Restless earth: la terre surélevée

 

Restless earth – La terre surélevée, Dordtsche Biesbosch, 2005

Ik heb het idee van de relatieve einder in tijd en ruimte voortgezet in het werk dat ik in de Dordtse Biesbosch uitvoerde en waar ik geologische aardlagen, die door een aardverschuiving omhoog gestuwd zijn verbeeldde: la terre surélevée.
Op deze aardlagen zijn de resten van een eerste begroeiing te zien, foto’s van schors, stammen en planten die op drie verschillende kleisoorten zijn afgedrukt.