TRUDY KUNKELER

TRUDY KUNKELER

Elementsverwisseling

De werken uit de serie ‘Elementsverwisseling’ werden gemaakt na een verblijf in Jemen. Het zijn stapelingen van platte tegels met de steenachtige structuur van rotsblokken die rechtstreeks uit de rotsen gezaagd lijken te zijn. De werken verwijzen naar de plaatselijke architectuur die zowel door de kleur als door de vorm in het rotsachtige landschap opgaat en naar de platte grijze leemtegels die daarbij als bouwmateriaal dienen – die tegels worden in stapels in de vensters te drogen gezet. Rondom die vensters wordt soms een kleur aangebracht – rood, blauw of geel pigment gemengd met kalk zodat de grote grijze vlakken ritmisch worden doorbroken.

“Kublai Khan had gemerkt dat de steden van Marco Polo op elkaar leken, alsof de overgang van de ene stad naar de andere geen reis inhield maar een elementsverwisseling. Uitgaande van elke stad die Marco beschreef, namen nu de gedachten van de Grote Khan een vlucht; eerst haalde hij de stad stukje voor stukje uit elkaar, dan bouwde hij haar weer op een andere manier op door de ingrediënten te vervangen, ze te verplaatsen, ze om te draaien.”

Italo Calvino, De Onzichtbare Steden, Nederlandse vertaling Henny Vlot,
Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 1982, p. 43.