TRUDY KUNKELER

TRUDY KUNKELER

Restless earth: la terre surélevée

Restless earth – La terre surélevée, Dordtsche Biesbosch, 2005

Ik heb het idee van de relatieve einder in tijd en ruimte voortgezet in het werk dat ik in de Dordtse Biesbosch uitvoerde en waar ik geologische aardlagen, die door een aardverschuiving omhoog gestuwd zijn verbeeldde: la terre surélevée.
Op deze aardlagen zijn de resten van een eerste begroeiing te zien, foto’s van schors, stammen en planten die op drie verschillende kleisoorten zijn afgedrukt.